Odolejanie cieczy odolejacz pasowy

Odolejacze zbierające olej z powierzchni cieczy za pomocą taśmy różnej długości.

Demister, odkraplacz, filtr mgły olejowej, filtr areozoli

Zasada działania oparta na wytrącaniu z powietrza kleistych substancji, wyłapuje mgłę i odprowadza do zbiornika np. obrabiarki.

Filtry elektrostatyczne

Urządzenie wyłapuje mgłę i odprowadza do zbiornika obrabiarki.

Demister, odkraplacz, filtr mgły olejowej, filtr areozoli

Opis technologi działania urządzeń typu demister służących do wyłapywania mgły.

Regeneracja odolejanie chłodziwa

Urządzenie oczyszcza i regeneruje chłodziwo, filtruje zanieczyszczenia, dezynfekuje i dezodoryzuje, separuje i odzyskuje olej.